" /> Amaç Kapsam | Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü | T.C. Trakya Üniversitesi

Amaç Kapsam

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AMAÇ VE KAPSAM

Trakya Üniversitesi bünyesinde yayımlanan bilimsel dergilerin ortak bir yayın politikası kapsamında yayın kalitelerinin yükseltilmesi ve ulusal/uluslararası düzeyde kabul görmelerinin sağlanması amacıyla Rektörlüğe bağlı bir koordinasyon birimi olarak görev üstlenmiştir.
 
Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü, yönergesinde yer alan amaç ve esaslar doğrultusunda dergilerin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri yürütür. Trakya Üniversitesi bünyesinde yayınlanan dergilerin Baş Editör/Editörleri kendi akademik birimlerini temsil etme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
Bu içerik 12.08.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 274 kez okundu.